Ik hou van online shoppen, of beter nog eigenlijk, online ‘window’ shoppen. Lekker rondneuzen naar de leukste nieuwe spulletjes, zonder dat je aan het eind van de dag met een lege portemonnee pijn in je voeten hebt. Op online shops is al heel lang veel koper te vinden. De koper trend is alleen nooit zo aan mij besteed geweest. Wel bij anderen, maar niet voor bij ons in huis. Op de een of andere manier paste koper niet bij de rest van de spullen. Messing daarentegen, was liefde op het eerste gezicht. Via Pinterest  begon ik dan ook al snel met het verzamelen van mooie inspiratie-plaatjes. Helaas was het een tijd lang lastig om mooie én betaalbare messing-kleurige spulletjes te vinden, maar daar heeft H&M Home snel korte metten mee gemaakt. Nóg meer mazzel is dat aan de H&M in Eindhoven, een vrij ruime Home afdeling is toegevoegd na een verbouwing van de winkel. Overzichtelijker en groter dan de H&M Home in Amsterdam, waar ik voorheen wel eens naar toe ging.